مجموعه: ماشین ابزار
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه ها:
فايل ها: 1
فايل ها: 0
فايل ها: 0
فايل ها:

تجزیه و تحلیل دستگاه تراشکاری TN50 تالیف سازمان فنی حرفه ای

تک تک اجزا دستگاه توضیح داده شده

مونتاژ و دمونـتاژ دستگاه رو هم توضیح داده

نويسنده سازمان فنی حرفه ای
تاريخ 771-08-18
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.27 MB
دانلود 618