مجموعه: نرم افزار ها
تعداد زير مجموعه ها: 6
زير مجموعه ها:
زير مجموعه: 4
فايل ها: 302
زير مجموعه: 2
فايل ها: 9
زير مجموعه: 3
فايل ها: 33
زير مجموعه: 6
فايل ها: 103
فايل ها: 48
زير مجموعه: 4
فايل ها: 32
فايل ها:
(0 امتيازات)
تاريخ 772-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.13 MB
دانلود 261
(0 امتيازات)
نويسنده Sinrise System
تاريخ 772-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.83 MB
دانلود 1,012
نويسنده Sinrise System
تاريخ 772-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.38 MB
دانلود 245
(0 امتيازات)

من مهندسی صنایع میخونم و این نرم افزارها خیلی مهم هس برای رشتم

خیلی بدنبال اموزششون گشتم و الان که پیدا کردم اینجا قرارش میدم که بقیه هم استفاده کنن

نويسنده SONA
تاريخ 772-02-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.07 MB
دانلود 50
(1 امتياز)

ممکن است موارد بسیاری پیش آمده باشد که افراد (مخصوصاً محصلین و یا مهندسین) نیاز به تبدیل واحد ها (یکاهای) ی مختلف به یکدیگر داشته باشند. برای این منظور راه حل های بسیاری وجود دارد که یکی از این راه حل ها استفاده از نرم افزار Unit Converter است. این نرم افزار قادر است یكاهایی مانند طول، سطح، حجم، دما، فشار، چگالی، كار، انرژی، توان، تنش، درجه، جریان، گرانروی (ویسكوزیته)، وزن، نیرو، گشتاور، سرعت، شتاب، زمان، آنتالپی، آنتروپی و سایر كمیت های ترمودینامیكی را محاسبه و ارائه نماید. یكاها (واحدها) در این نرم افزار شامل استاندارد و غیر استاندارد در سیستم های مختلف مهندسی می باشند.

قابلیت های کلیدی نرم افزار Unit Converter:
- تبدیل یکاهای امپریال به متریک
- برنامه بسیار آسان
- شامل یكاها (واحدها) SI و غیر SI
- مناسب برای انجام تبدیل واحدهای روزمره
- قابل استفاده برای تمام افراد عادی، دانش آموزان و مهندسین
- و ...
تاريخ 772-01-16
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 825.71 KB
دانلود 310
(1 امتياز)

برای نقشه کشی

نويسنده محمد رسول نجفی
تاريخ 771-09-13
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.09 MB
دانلود 280

حجم فایل:4.3 mb

نوع فایل:pdf

تعداد صفحه:144

تاريخ 771-08-12
زبان  فارسی
اندازه فايل 4.05 MB
دانلود 475

حجم فایل:3.2 mb

نوع فایلrar

تاريخ 771-08-12
زبان  فارسی
اندازه فايل 3.11 MB
دانلود 349