مجموعه: تبرید و سرد خانه
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه ها:
فايل ها: 1
فايل ها: 3
فايل ها: 5
فايل ها:
(0 امتيازات)

سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان

تاريخ 771-04-09
زبان  فارسی
اندازه فايل 383.29 KB
دانلود 214

مزایای چیلرهای جذبی و کارکرد آن بسیار کامل

نويسنده شرکت ساری پویا(SARI PUYA CO.)
تاريخ 770-11-28
اندازه فايل 1.05 MB
دانلود 205