مجموعه: MATLAB
صفحه1 از2
فايل ها:
(0 امتيازات)
تاريخ 772-09-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.16 MB
دانلود 135
(0 امتيازات)
تاريخ 772-08-27
زبان  فارسی
اندازه فايل 664.05 KB
دانلود 89
(0 امتيازات)
نويسنده Gilberto E. urroz
تاريخ 772-08-29
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 246.34 KB
دانلود 100
(0 امتيازات)
نويسنده آرش محمدزاده
تاريخ 772-08-20
زبان  فارسی
اندازه فايل 147.56 KB
دانلود 147
(2 امتيازات)
نويسنده آرش محمدزاده
تاريخ 772-08-22
زبان  فارسی
اندازه فايل 2.12 MB
دانلود 238
(0 امتيازات)
نويسنده Steven T.Karris
تاريخ 772-08-16
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.66 MB
دانلود 89
(7 امتيازات)

یکی از اولین قدم ها در درس اجزای محدود بررسی خرپاها می باشد

از جمله پروژه هایی که در این زمینه بسیار فراگیر است نوشتن کد متلب برای بررسی هرگونه خرپا می باشد

این فایل حاوی کد متلبی است که قادر به آنالیز انواع خرپا با شرایط مختلف تکیه گاهی و بارگذاری میباشد

 

تاريخ 772-03-08
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 567.08 KB
دانلود 210

در این پاورپوینت مدلسازی و کنترل توپ روی تیر بررسی شده است

تمام بررسی ها با نرم افزار متلب مدل شده است

عنوان فایل : مدل سازی و کنترل سیستم توپ و تیر(ball & beam) غیر خطی با کنترلرLQR به کمک  الگوریتم pso

هدف ما  از کنترل سیستم ، قرار دادن توپ در هر مکانی روی میله با تغییر گشتاور موتور ( یا تغییرات اعمالی از بیرون) میباشد.

تاريخ 772-01-18
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 578.58 KB
دانلود 241

مجموعه فایل های آموزش متلب

(0 امتيازات)

آموزش سیمولینک متلب

rar.png تحلیل المان محدود بااستفاده از MATLAB و Abaqus Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB® and Abaqusداغ
(0 امتيازات)

کتاب‌هایی وجود دارند که هدف آنها فقط تئوری المان محدود می‌باشد درحالیه برخی دیگر بر سمت برنامه‌نویسی آن تمرکز دارند. کتاب “تحلیل المان محدود بااستفاده از MATLAB و Abaqus” به هردو موضوع می‌‌پردازد.
این کتاب، تئوری متد المان محدود را ارائه می‌دهد و درعین حال تعادلی میان فرمولاسیون ریاضی، پیاده‌سازی برنامه‌نویسی و کاربردهایی بااستفاده از نرم‌افزارهای تجاری برقرار می‌کند.
پیاده‌سازی کامپیوتری بااستفاده از MATLAB انجام شده است درحالیکه برنامه‌های عملی بااستفاده از هر دو نرم‌افزار MATLAB و Abaqus انجام می‌شود…

حجم:9.2 mb

 

نويسنده Amar Khennane
تاريخ 771-08-23
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.99 MB
دانلود 334

حجم فایل:250 kb

نوع فایل:pdf

تعداد صفحه:16

نويسنده دکتر مشایخی
تاريخ 771-08-12
زبان  فارسی
اندازه فايل 248.69 KB
دانلود 243
pdf.png اموزش نرم افزار مطلب+Amos Gilat matlab an introductions with aplicationsداغ
(0 امتيازات)

بهترین کتاب و کامل ترین منبع اموزش نرم افزار مطلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 9.27 MB
دانلود 173
(0 امتيازات)

Vibration Simulation Using

MATLAB and ANSYS

Boca Raton London New York Washington, D.C.
M I C H A E L. R . H AT C H

نويسنده MICHAEL.R.HATCH
تاريخ 771-07-08
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.6 MB
دانلود 208
(0 امتيازات)

 

 

 

محاسبات علمی توسط متلی و اکتاو
Scientifi Computing
with MATLAB and Octave
Second Edition

Alfi Quarteroni-  Fausto Saleri

 

 

 

نويسنده Alfi Quarteroni- Fausto Saleri
تاريخ 771-07-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.45 MB
دانلود 209
(0 امتيازات)

 

 

 

حل معادلات ODE توسط متلب

Solving ODEs with MATLAB

L. F. SHAMPINE I. GLADWELL S. THOMPSON

 

 

 

نويسنده L. F. SHAMPINE I. GLADWELL S. THOMPSON
تاريخ 771-07-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 983.88 KB
دانلود 159
(0 امتيازات)

The finite flement method
using MATLAB
Young rn. Humn
Hyochoong Bang

نويسنده Young rn. Humn Hyochoong Bang
تاريخ 771-07-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 10.59 MB
دانلود 228
(0 امتيازات)

Fundamentals of Electromagnetics with Matlab - Lonngren & Savov

نويسنده Lonngren & Savov
تاريخ 771-07-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 7.04 MB
دانلود 152
(0 امتيازات)

MATLAB® 7 Function Reference: Volume 1 : A-E

تاريخ 771-07-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 15.81 MB
دانلود 268

MathWorks Documentation - MATLAB V7 Introductory and Programming

تاريخ 771-07-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 25.65 MB
دانلود 329

 

مکانیک مواد مرکب توسط متلب

George Z. Voyiadjis Peter I. Kattan
Mechanics of Composite Materials
with MATLAB


 

 

 

نويسنده George Z. Voyiadjis Peter I. Kattan
تاريخ 771-07-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.54 MB
دانلود 294
(0 امتيازات)

 

 

 

تحلیل عددی توسط متلب و اکسل

Numerical Analysis
Using MATLAB and Excel
Third Edition
Steven T. Karris

 

 

 

نويسنده Steven T. Karris
تاريخ 771-07-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.09 MB
دانلود 128

 

 

 

 

Numerical
Analysis
Using MATLAB and Spreadsheets
Steven T. Karris

 

 

 

نويسنده Steven T. Karris
تاريخ 771-07-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.41 MB
دانلود 51
(0 امتيازات)

Numerical Computing with MATLAB - Cleve Moler

نويسنده Cleve Moler
تاريخ 771-07-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.12 MB
دانلود 119

 

 

 

 

 

مبانی برنامه نویسی و روش های عددی توسط متلب
An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB

S.R. Otto and J.P. Denier

 

 

 

 

نويسنده S.R. Otto and J.P. Denier
تاريخ 771-07-02
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.98 MB
دانلود 115

 

 

 

کاربرد ریاضیات و مکانیک پیشرفته با متلب

Advanced Mathematics and Mechanics
Applications Using MATLAB
Howard B. Wilson
University of Alabama
Louis H. Turcotte
Rose-Hulman Institute of Technology
David Halpern
University of Alabama

 

 

 

نويسنده Howard B. Wilson-Louis H. Turcotte-David Halpern
تاريخ 771-07-02
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.46 MB
دانلود 116

 

 

 

ADAPTIVE
FILTERING
PRIMER
with
MATLAB®
Alexander D. Poularikas
Zayed M. Ramadan

 

 

 

نويسنده Alexander D. Poularikas - Zayed M. Ramadan
تاريخ 771-07-02
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.31 MB
دانلود 83

راهنمای متلب - برنامه نویسی شیء گرا

A Guide to MATLAB
Object-Oriented Programming
Andy H. Register
Georgia Tech Research Institute
Atlanta, Georgia, U.S.A.

نويسنده Andy H. Register
تاريخ 771-07-02
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.61 MB
دانلود 57
(0 امتيازات)

 

 

 

روش های عددی کاربردی توسط متلب

APPLIED NUMERICAL METHODS USING MATLAB

Won Young Yang

Wenwu Cao

Tae-Sang Chung

John Morris

 

 

 

نويسنده Won Young Yang Wenwu Cao Tae-Sang Chung John Morris
تاريخ 771-07-02
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.8 MB
دانلود 146

 

 

 

 

Joaquim P. Marques de Sá
Applied Statistics
Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R

 

 

 

 

نويسنده Joaquim P. Marques de Sá
تاريخ 771-07-02
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 6.98 MB
دانلود 25