مجموعه: طراحی اجزا 2
تعداد زير مجموعه ها: 1
زير مجموعه ها:
فايل ها: 19
سعید سهراب پور

دکتر سهراب پور عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده مکانیک دانشگاه شریف است.
ایشان دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا در سال ۱۳۵۰ است. وی همچنین عضو پیوستهٔ فرهنگستان علوم بوده و به عنوان چهره ماندگار انتخاب شده‌ است.


هيچ فايلي در اين مجموعه وجود ندارد!