مجموعه: ترمودینامیک و مکانیک آماری
تعداد زير مجموعه ها: 2
زير مجموعه ها:
فايل ها: 22
علی رضاخانی

دکتر علی رضاخانی دانش آموخته ی دانسکده فیزیک دانشگاه تهران و شریف است. وی پس از تکمیل دوره دکتری خود در دانشگاه شریف به عنوان دانشجوی فوق دکتری در بنیاد ISI تورین ایتالیا ، دانشگاه کلگری کانادا و دانشگاه USC امریکا به تحصیل پرداخته. زمینه ی فعالیت ایشان محاسبات کوانتومی است.


هيچ فايلي در اين مجموعه وجود ندارد!