مجموعه: انتقال قدرت
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه ها:
فايل ها: 0
فايل ها: 0
فايل ها: 0
فايل ها:

طراحی نمونه تئوری و دندانه دار کردن سیستم فرمان 

نويسنده مهندس مرتضی عبداللهی
تاريخ 771-06-26
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 858.59 KB
دانلود 319

مقاله بسیار عالی در مورد گیربکس اتوماتیک که نحوه کارکرد آن را بصورت شماتیک و کاملا مفهومی نشان داده است.

نويسنده -------
تاريخ 771-06-26
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.64 MB
دانلود 623