مجموعه: نمونه سوال
فايل ها:
تاريخ 772-09-10
زبان  فارسی
اندازه فايل 3.05 MB
دانلود 56
تاريخ 772-09-10
زبان  فارسی
اندازه فايل 403.16 KB
دانلود 32
تاريخ 772-09-10
زبان  فارسی
اندازه فايل 942.77 KB
دانلود 74
تاريخ 772-09-10
زبان  فارسی
اندازه فايل 1003.97 KB
دانلود 29
تاريخ 772-06-31
زبان  فارسی
اندازه فايل 84.62 KB
دانلود 23
تاريخ 772-06-31
زبان  فارسی
اندازه فايل 104.14 KB
دانلود 39

نمونه سوال ارتعاشات-پایانترم-دکتر آشوری

تاريخ 772-06-06
اندازه فايل 151 KB
دانلود 90

نمونه سوال آز ارتعاشات-دانشگاه سمنان

سولات هر ترم شبیه خیلی هم هستند و گاهی کپی هم میکنند بدون عوض کردن اعداد

نويسنده سید محسن طباطبایی
تاريخ 772-04-11
اندازه فايل 361.77 KB
دانلود 64

چند نمونه سوال ارتعاشات و چند نکته ی امتحانی

نويسنده نمونه تمرین های استاد شمسی پور
تاريخ 771-07-05
زبان  فارسی
اندازه فايل 4.8 MB
دانلود 310

دانلود سوالات امتحان میان ترم ارتعاشات 91

تاريخ 771-06-20
اندازه فايل 163.99 KB
دانلود 349
Go to top