مجموعه: نمونه سوال
فايل ها:

این پروژه در مورد اونگ معکوس که معادلات دینامیکی از کتاب اوگاتا به دست اومده و توی متلب شبیه سازی شده.

نويسنده مجتبی صابر
تاريخ 772-12-20
زبان  فارسی
اندازه فايل 794.63 KB
دانلود 65
تاريخ 772-09-29
زبان  فارسی
اندازه فايل 755.61 KB
دانلود 56
نويسنده سید محسن طباطبایی
تاريخ 772-08-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 542.03 KB
دانلود 50
نويسنده سید محسن طباطبایی
تاريخ 772-08-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.01 MB
دانلود 68
نويسنده دکتر نیکوبین
تاريخ 772-07-14
زبان  فارسی
اندازه فايل 227.05 KB
دانلود 34
(1 امتياز)

نمونه سوال امتحانی درس کنترل برای رشته مکانیک

تاريخ 772-04-22
زبان  فارسی
اندازه فايل 636.4 KB
دانلود 241

نمونه سوالات کنترل اتوماتیک دانشگاه پیام نور نیمسال91-92

نويسنده دانشگاه پیام نور
تاريخ 771-07-30
زبان  فارسی
اندازه فايل 108.55 KB
دانلود 360

نمونه سوال کنترل اتوماتیک

تاريخ 771-07-12
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.23 MB
دانلود 867
تاريخ 1394-07-13
زبان  فارسی
اندازه فايل 2.39 MB
دانلود 77
Go to top