مجموعه: کامپوزیت ها
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه ها:
فايل ها: 3
فايل ها: 2
فايل ها: 10
فايل ها:
(0 امتيازات)

پشم سنگ یکی از موادی است که کاربرد بسیاری در جهت عایق سازی صوتی و حرارتی حتی در نیروگاهها و پالایشگاهها دارد.

تاريخ 771-08-18
زبان  فارسی
اندازه فايل 802.57 KB
دانلود 69

Composite Materials
Properties as Influenced by Phase Geometry

تاريخ 771-06-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.25 MB
دانلود 136

مواد مرکب پیشرفته - مشخصات آزمایشگاهی

Experimental Characterization of Advanced Composite Materials

نويسنده Donald F. Adams • Leif A. Carlsson • R. Byron Pipes
تاريخ 771-06-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.74 MB
دانلود 167