مجموعه: توربو ماشین ها
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه ها:
فايل ها: 4
فايل ها: 3
فايل ها: 19
فايل ها:
pdf.png راه حل های مدرن سازی توربین بخار STEAM TURBINE MODERNIZATION SOLUTIONSداغ
(0 امتيازات)

STEAM TURBINE MODERNIZATION
SOLUTIONS SIEMENS

نويسنده Michael W. Smiarowski
تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 471.76 KB
دانلود 157
pdf.png جوشکاری بر روی روتور توربوماشین ها Welding on Rotors for Power Plant Turbo Setsداغ
(0 امتيازات)

Welding on Rotors for Power Plant Turbo Sets SIEMENS

نويسنده Wolfgang Janssen
تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 702.43 KB
دانلود 111
pdf.png توربین گازی در چرخه های ساده و ترکیبی GAS TURBINES IN SIMPLE CYCLE & COMBINED CYCLE APPLICATIONSداغ
(0 امتيازات)

توربین های گازی و کاربرد های آنها در چرخه های ساده و ترکیبی 

نويسنده Claire M. Soares
تاريخ 771-08-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.62 MB
دانلود 169
(0 امتيازات)

این کتاب در مورد دینامیک، ارتعاشات و بالانسینگ، تحلیل تنش و پیچش، متریال و سیالات مربوط به تجهیزات دوار همراه با انواع کاربرد های آن بحث می کند.

نويسنده Clifford Matthews
تاريخ 771-07-05
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.96 MB
دانلود 218