مجموعه: آزمایشگاه مقاومت مصالح
فايل ها:
نويسنده خودم
تاريخ 772-08-28
زبان  فارسی
اندازه فايل 323.09 KB
دانلود 556
نويسنده خودم
تاريخ 772-08-28
زبان  فارسی
اندازه فايل 641.42 KB
دانلود 347
نويسنده خودم
تاريخ 772-08-28
زبان  فارسی
اندازه فايل 450.95 KB
دانلود 666

آزمقاومت مقدمه ای بر فتوالاسیسته

تاريخ 771-09-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 260.09 KB
دانلود 95

فایل مربوط به آزمایش کشش توسط استرین گیج

 

که در آزمایشگاه مقاومت مصالح انجام میشود

تاريخ 771-08-23
زبان  فارسی
اندازه فايل 707.98 KB
دانلود 487

نمونه سوال آز مقاومت مصالح

تاريخ 771-07-12
زبان  فارسی
اندازه فايل 739.99 KB
دانلود 521

نمونه سوال آز مقاومت مصالح

تاريخ 771-07-12
زبان  فارسی
اندازه فايل 449 KB
دانلود 179

نمونه سوال آز مقاومت مصالح

تاريخ 771-07-12
زبان  فارسی
اندازه فايل 486.41 KB
دانلود 141

این فایل بصورت کامل می باشد

نويسنده اسماعیل میکاییلی
تاريخ 770-12-24
زبان  فارسی
اندازه فايل 629.09 KB
دانلود 280

این فایل بصورت کامل می باشد

نويسنده اسماعیل میکاییلی
تاريخ 770-12-20
زبان  فارسی
اندازه فايل 710.79 KB
دانلود 308
(0 امتيازات)

و این هم قسمت دوم از مقاومت

نويسنده رسول محمدی
تاريخ 770-11-02
اندازه فايل 374.07 KB
دانلود 293
(0 امتيازات)

آزمایش های مقاومت زیر قسمت اول آزمایش هیی است که تاکنون انجام داده و به صورت فایل ورد در آورده ام و برای عموم آزاد برای استفاده می باشد

حتی بدون ذکر نام

نويسنده رسول محمدی
تاريخ 770-11-01
زبان  فارسی
اندازه فايل 359.43 KB
دانلود 284

شرح مختصر : کلیه قطعاتی که در ماشینها و دستگاههای صنعتی بکار برده می شود دارای مقاومت و سختی های مربوط به خود هستند که مهندسین بعد از طرح ریزی یک ماشین یا دستگاه صنعتی و کلیة محاسبات مربوط به نیروهای وارد بر هر قطعه از این دستگاهها می بایست که قطعات فوق را با قطعه ای با جنس همان از نظر سختی و مقاومتشان مورد آزمایش قرار می دهند تا متوجه شوند آیا قطعه مزبور تحمل نیروها و یا تنش های وارد بر خود را دارد یا نه؟ این سختی ها توسط ماشین ها و دستگاههای مختلف انجام می شود.

مقاومت مصالح چیست ؟  وقتی جسمی تحت تاثیر نیروی خارجی قرار می گیرد بر حسب مقدار و نحوة تاثیر نیرو از خود مقاومتهای مختلفی نشان می دهد . علمی که نحوة اثر نیرو به اجسام و عکس العمل را که آنها از خود نشان می دهد را بررسی می کند را مقاومت مصالح می گویند . مقاومت مصالح از روابط و نسبت بین نیروهای خارجی و قوای داخلی اجسام ( قوای به هم چسبندگی) ذرات جسم بحث می کند . این روابط به جنس جسم و ابعاد جسم و نحوة وارد آمدن نیرو بستگی دارد.

فهرست :

هدف از آزمایشگاه مقاومت مصالح

مقاومت مصالح چیست ؟

اصطلاحات رایج در مقاومت مصالح

آزمایش کشش

تست پیچش

تست ضربه

سختی سنجی برینل

آزمایش خمش یا خیز

تاريخ 770-08-20
زبان  فارسی
اندازه فايل 66.73 KB
دانلود 552