مجموعه: آزمایشگاه دینامیک وارتعاشات
فايل ها:

 

آزمایش گیربکس مرکب

و

آزمایش بالانس استاتیکی و دینامیکی

 

نويسنده حسین احمدوند
تاريخ 772-03-09
زبان  فارسی
اندازه فايل 2.21 MB
دانلود 472

از ارتعاشات

تاريخ 771-09-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 661.1 KB
دانلود 466

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات در اختیار دوستان عزیز

امیدوارم مفید باشه

تاريخ 771-07-27
زبان  فارسی
اندازه فايل 85.63 KB
دانلود 475

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات در اختیار دوستان عزیز

امیدوارم مفید باشه

تاريخ 771-07-26
زبان  فارسی
اندازه فايل 92.96 KB
دانلود 357

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات در اختیار دوستان عزیز

امیدوارم برای دوستان مفید باشه

تاريخ 771-07-26
زبان  فارسی
اندازه فايل 102.51 KB
دانلود 194

نمونه سوال آزمایشگاه ارتعاشات

تاريخ 771-07-10
زبان  فارسی
اندازه فايل 356.28 KB
دانلود 261

نام آزمايش : ارتعاشات آزاد سيستم جرم و فنر

نويسنده نام آزمايش : ارتعاشات آزاد سيستم جرم و فنر
تاريخ 770-08-20
زبان  فارسی
اندازه فايل 661.1 KB
دانلود 505
Go to top