مجموعه: استاتیک
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه ها:
فايل ها: 12
فايل ها: 9
فايل ها: 16
فايل ها:

آنچه در ادامه دانلود خواهید نمود ترجمه ای است از کتاب معروف استاتیک جانسون که توسط جناب میثم برزگر ارائه شده است و این کتاب را جناب مهندس بابک راد برای ما ارسال کرده اند تا در اختیار شما عزیزان قرارر بگیرد پس در ادامه لینک دانلود را بیابید

تاريخ 1395-10-14
زبان  فارسی
اندازه فايل 24.65 MB
دانلود 116
تاريخ 1395-11-21
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 23.59 KB
دانلود 107