مجموعه: جزوه
فايل ها:

نمودار سایکرومتریک

نويسنده UIG
تاريخ 772-12-11
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 67.45 KB
دانلود 87
تاريخ 772-09-11
زبان  فارسی
اندازه فايل 309.48 KB
دانلود 2,693
تاريخ 772-08-21
زبان  فارسی
اندازه فايل 3.51 MB
دانلود 448

جزوه ترمودینامیک2-دکترعلوی

نويسنده سید محسن طباطبایی
تاريخ 772-06-06
اندازه فايل 5.39 MB
دانلود 307

جزوه آموزشی ترمودینامیک2

(1 امتياز)

تمایه سیکل های دری ترمودینامیک همراه با شکل نمودار وفرمولها

نويسنده سروانی
تاريخ 771-11-27
زبان  فارسی
اندازه فايل 2.34 MB
دانلود 570
(0 امتيازات)

حجم:109 kb

نويسنده یوسف شهولی کوه شوری
تاريخ 771-08-28
زبان  فارسی
اندازه فايل 108.64 KB
دانلود 155

جزوه ترمودینامیک امیرکبیر دکتر صفار

تاريخ 771-08-22
زبان  فارسی
اندازه فايل 48.56 MB
دانلود 914

خلاصه فرمول های ترمو .جزوه مدیر گروه مکانیک دانشگاه آزاد تهران جنوب

نويسنده دکتر امیر اصلانی
تاريخ 771-07-04
زبان  فارسی
اندازه فايل 151.31 KB
دانلود 1,178

با سلام

این جزوه که با دقت خاصی تهیه شده در بر گیرنده مطالب مرتبط با ترمودینامیک 2  می باشد

نويسنده علیرضاباهری
تاريخ 771-06-27
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.8 MB
دانلود 1,329

با سلام

این جزوه که با دقت خاصی تهیه شده در بر گیرنده مطالب مرتبط با انتقال حرارت2 می باشد.

نويسنده علیرضاباهری
تاريخ 771-06-27
زبان  فارسی
اندازه فايل 3.09 MB
دانلود 730

جدول ترمودینامیک بزبان لاتین قابل استفاده برای تمامیه گرایشها

ترمودینامیک سنجل

نويسنده مهندس مرتضی عبداللهی
تاريخ 771-06-21
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.14 MB
دانلود 266
(1 امتياز)

مختصری از فصلهای مربوط به درس ترمودینامیک 2 (9-11-12-13-14-15-17) کتاب سنجل له زبان انگلیسی

نويسنده Thermodynamics An Engineering Approach, 5th ed, McGraw-Hill
تاريخ 771-04-06
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 6.9 MB
دانلود 150

جزوه حاضر خلاصه ای از برخی فصول درس ترمودینامیک ۱ است که در دوره کارشناسی مهندسی مکانیک تدریس میگردد. هدف از تدوین این جزوه راهنمایی دانشجویان در خلاصه نمودن مباحث مهم و مفاهیم اصلی درس میباشد  که  شامل ۷۸ صفحه و مربوط به دانشگاه صنعتی شریف است.

سرفصل :

تعریف ترمودینامیک

قانون صفرام یا اصل همدمائی

قانون اول ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک

تعاریف فرعی

تعریف سستم ترمودینامیکی

تعریف خاصیت

فرآیند

خواص متمرکز و گسترده

تعادل ترمودینامیکی

فرآیند غیر تعادلی و تعادلی

تعریف ماده خالص

تعادل فاض بخار و مایع

تعریف کیفیت

درونیابی از جداول

تعریف کار

کار در فرایند شبه تعادلی

فرآیند حجم ثابت

فرآیند فشار ثابت

فرآیند دما ثابت

فرآیند پلی تروپیک

تشابه بین کار و گرما

قانون اول ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک برای یک فرآیند

تعریف آنتالپی

آنتالپی برای گاز ایده آل

گرمای ویژه گاز ایده آل بر حسب واحد جرم

گرمای ویژه در حجم ثابت

گرمای ویژه در فشار ثابت

آزمایش ژول

تغییرات گرمای ویژه با دما

طرق محاسبه اختلاف انرژی داخلی و انتالپی گاز کامل

قانون بقا جرم برای حجم کنترل

ماسبه دبی جریان یک بعدی یکنواخت در لوله ها

اصل بقا انرژی در مورد حجم کنترل

جریان دائمی

جریان یکنواخت

ماشین یا موتور حرارتی

پمپ حرارتی

منبع حرارتی

راندمان یا بازده حرارتی

ضریب کارایی برای پمپ حرارتی

قانون دوم ترمودینامیک

بیان کلاسیوس

بیان کلوین پلانک

اثبات معادل بودن بیان کلاسیوس و کلوین پلانک

ماشین حرکت دائمی نوع دوم

فرآیند برگشت پذیر

نامعادله کلاسیوس

انتروپی خاصیت سیستم بسته

اصل افزایش انتروپی

قابلیت کاردهی

تغییرات انتروپی جامدات و مایعات

فرایند آدیاباتیک

فرایند برگشت پذیر هم دمای گاز کامل

سیکل کارنو

تاريخ 770-08-20
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.8 MB
دانلود 918
(2 امتيازات)

جزوه ترمو شریف

 

نويسنده دانشگاه شریف
تاريخ 770-06-26
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.86 MB
دانلود 642
(2 امتيازات)

جزوه ترمودینامیک پارسه