مجموعه: جزوه
فايل ها:
تاريخ 772-09-14
زبان  فارسی
اندازه فايل 4.99 MB
دانلود 449
نويسنده احمد مرادی
تاريخ 772-09-06
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.25 MB
دانلود 74
نويسنده فرشاد سرایی
تاريخ 772-08-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 6.5 MB
دانلود 605
(0 امتيازات)
نويسنده فرامرز پیرزاده
تاريخ 772-08-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 3.62 MB
دانلود 414
تاريخ 772-08-16
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.98 MB
دانلود 175

دانلود جزوه کامل و جامع از کنترل مدرن

 

تعداد صفحات:۹۱

نويسنده دکتر ذوقی
تاريخ 772-01-16
زبان  فارسی
اندازه فايل 6.59 MB
دانلود 596

پروژه سیمولینک کنترل اتوماتیک دکتر نیکوبین

تاريخ 771-08-02
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 663.94 KB
دانلود 364

این جزوه حتی از کتابهای مرجع کنترل قوی تر است.

نويسنده احمد باقری
تاريخ 770-09-09
زبان  فارسی
اندازه فايل 3.02 MB
دانلود 751

password:

www.semeng.ir

Go to top