مجموعه: مقالات تخصصی
صفحه1 از5
فايل ها:
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.43 MB
دانلود 176
نويسنده combined convection radiation cunduction
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 951.29 KB
دانلود 126
(1 امتياز)
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 779.39 KB
دانلود 70
(0 امتيازات)
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 112.08 KB
دانلود 58

Abstract

If reflected or emitted energy over the enclosure-room surface has not uniform characteristics, the surface should be divided into smaller
areas of more nearly uniform characteristics. The influence of window and door position at the wall on the radiation heat exchange in relation
to other interior surfaces of the room was considered by the interactive exchange of configuration factors. In the paper, the configuration
factors for the considered surfaces an its parts were calculated by the presented mathematical model. For this purpose, an expression for
determining the configuration factor between two unequal parallel rectangles with parallel edges was generated as well as the expressions for
determining the configuration factors for a group of areas with uniform radiation characteristics and applied to observe the influence of a
uniform group of areas and its position (window and door at the wall) on the radiation heat exchange in the room.
# 2002 Published by Elsevier Science B.V.

تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 318.03 KB
دانلود 28
(1 امتياز)
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 698.36 KB
دانلود 60
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 477.67 KB
دانلود 37
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 734.47 KB
دانلود 43
(0 امتيازات)
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.08 MB
دانلود 33
(0 امتيازات)
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 391.05 KB
دانلود 18
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1015.22 KB
دانلود 32
تاريخ 772-09-25
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.3 MB
دانلود 38
تاريخ 772-09-17
زبان  فارسی
اندازه فايل 376.84 KB
دانلود 43
(0 امتيازات)
تاريخ 772-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 106.13 KB
دانلود 44
تاريخ 772-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.31 MB
دانلود 90
تاريخ 772-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 392.71 KB
دانلود 27
تاريخ 772-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.27 MB
دانلود 58
(0 امتيازات)
تاريخ 772-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 985 KB
دانلود 148
تاريخ 772-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.91 MB
دانلود 87
(0 امتيازات)
(0 امتيازات)
تاريخ 772-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 28.71 MB
دانلود 329
تاريخ 772-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 170.94 KB
دانلود 80
تاريخ 772-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 267.91 KB
دانلود 70
تاريخ 772-07-27
زبان  فارسی
اندازه فايل 274.88 KB
دانلود 66

از مهم‌ترین مباحث مورد مطالعه در ماشین‌های ابزار فوق دقیق می‌توان به ساختمان ماشین‌ابزار و سفتی‌های بالای آن، پایداری حرارتی و مکانیکی و مقادیر آن، ارتعاشات پایین، و محورهای حرکتی بسیار دقیق اشاره کرد. یکی از اجزای بسیار مهم در ماشین‌های ابزار فوق دقیق اسپیندل هوایی آن است که ارتعاشات آن مستقیماً بر کیفیت سطح ماشین‌کاری شده تأثیر دارد. از

پارامترهای مؤثر بر ارتعاشات اسپیندل می‌توان به سرعت دورانی، نحوه‌ی تغذیه‌ی هوای فشرده، عوامل حوضچه‌ی هوایی، فشار هوای موجود در لقی هوا و... اشاره کرد. در این تحقیق پارامترهای شکل، اندازه، عمق و تعداد حوضچه‌ی هوایی و سرعت دورانی مورد بررسی قرار گرفت. برای هریک از این پارامترها سه سطح در نظر گرفته شد. در مجموع تعداد ۲۴۳ آزمایش انجام گرفت که در هریک از آنها ابتدا اسپیندل‌های هوایی به‌کمک فرایندهای مختلف تولید ساخته شدند. برای بررسی ارتعاشات از

دستگاه ۶۰ V‌i‌b‌r‌o‌T‌e‌s‌t استفاده شد. در پایان، با تحلیل نتایج آزمایشات با استفاده از D‌O‌E مشاهده شد که حوضچه‌های هوایی با مساحت m‌m$^2$ ۳۰۰ و عمق m‌m ۳ و تعداد ۲ در سرعت r‌p‌m ۱۸۰۰ دارای کم‌ترین مقدار ارتعاش‌اند.

همچنین از لحاظ شکل، حوضچه‌های مدور و مستطیلی کم‌ترین مقدار ارتعاش را داشته‌اند.

تاريخ 772-04-29
زبان  فارسی
اندازه فايل 10.27 MB
دانلود 76
pdf.png A single shaft concept for cold cooling water conditions A single shaft concept for cold cooling water conditionsداغ
(0 امتيازات)

A single shaft concept for cold cooling water 

conditions 

تاريخ 771-09-06
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.4 MB
دانلود 149
pdf.png JEFFREY R. CHESKI (Siemens PG - Engineering) RAMANLAL PATEL (Siemens PG - Engineering) A LARGE STEAM TURBINE RETROFIT DESIGN AND OPERATION HISTORY
(0 امتيازات)

A LARGE STEAM TURBINE RETROFIT DESIGN AND OPERATION HISTORY SIEMENS

تاريخ 771-09-06
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.08 MB
دانلود 46
pdf.png Wolfgang Menapace Edwin Wolt Extending the Range of Single-Shaft Combined Cycle Power Plants
(0 امتيازات)

Extending the Range of Single-Shaft 

Combined Cycle Power Plants 

تاريخ 771-09-06
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.35 MB
دانلود 63

درباره انرژی هسته ای بیشتر بدانیم ـ دانشگاه آزاد اسلامی

تاريخ 771-09-06
زبان  فارسی
اندازه فايل 630.04 KB
دانلود 128
pdf.png Hybrid Cooling With A Power Twist Hybrid Cooling With A Power Twist
(0 امتيازات)

Hybrid Cooling With A Power Twist

نويسنده Ernest Biron
تاريخ 771-09-09
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 490.79 KB
دانلود 56