مجموعه: مقالات تخصصی
صفحه2 از5
فايل ها:
(0 امتيازات)

مشخصات پلاستیک abs 

تاريخ 771-08-22
زبان  فارسی
اندازه فايل 171.84 KB
دانلود 82
(0 امتيازات)

مشخصات پلاستیک abs

تاريخ 771-08-22
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 243.96 KB
دانلود 66

بهینه سازی پلاستیک abs

تاريخ 771-08-22
زبان  فارسی
اندازه فايل 384.7 KB
دانلود 77
(0 امتيازات)

نحوه نگارش مقاله

تاريخ 771-08-22
زبان  فارسی
اندازه فايل 216.03 KB
دانلود 327

پوانگاره می گوید دینامیک با ترمودینامیک در تناقض است. اما آیا واقعاً چنین است؟ تفاوت دینامیک
بعنوان علم حرکت، با ترمودینامیک که از نظر لغوي ترکیب ترمو به معنی حرارت بعلاوة دینامیک می
باشد، در چیست؟ آیا ترمودینامیک همان دینامیک است که اثرات حرارت را در بر می گیرد یا نه،
ترمودینامیک با دینامیک در تناقض است و یا هیچکدام! ایندو هریک علمی هستند جدا براي خود که
به دیگري هیچگونه ارتباطی ندارند؟ شاید ابتدا بهتر باشد به تعریف ایندو علم بپردازیم.

تاريخ 771-08-23
زبان  فارسی
اندازه فايل 133.69 KB
دانلود 92

بازرسی غیر مخرب مخازن تحت فشار گاز طبیعی فشرده از نوع مخازن تمام فولادی با استفاده از آزمون فراصوتی

تاريخ 771-08-23
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.23 MB
دانلود 72
(0 امتيازات)

دینامومتر

نويسنده داوود لطفی و همکاران
تاريخ 771-08-23
زبان  فارسی
اندازه فايل 378.42 KB
دانلود 45
zip.png تلرانس tolerancesداغ
(3 امتيازات)

پاورپویینت کامل در مورد تلرانس های هندسی

 

نويسنده هادی اسدی
تاريخ 771-08-23
زبان  فارسی
اندازه فايل 1.08 MB
دانلود 189

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.05 MB
دانلود 196
(0 امتيازات)

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.31 MB
دانلود 155
(1 امتياز)

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4 MB
دانلود 330

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 861.41 KB
دانلود 158

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 5.31 MB
دانلود 232
(0 امتيازات)

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 11.02 MB
دانلود 148

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.اما این کار به بررسی وسیعی از هواپیماهای موجود نیاز دارد.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 18.37 MB
دانلود 128
(0 امتيازات)

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.اما این کار به بررسی وسیعی از هواپیماهای موجود نیاز دارد.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 11.69 MB
دانلود 88
(0 امتيازات)

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.اما این کار به بررسی وسیعی از هواپیماهای موجود نیاز دارد.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 15.65 MB
دانلود 57

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.ولی این کار به بررسی دقیقی از هواپیماهای موجود نیاز دارد.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 9.3 MB
دانلود 128

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.اما این کار به بررسی وسیعی از هواپیماهای موجود نیاز دارد.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.86 MB
دانلود 44
(0 امتيازات)

طزاحی ایرفویل در هواپیماها یکی از موارد مهم برای ایجاد پایداری در هواپیماست.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.13 MB
دانلود 225
(0 امتيازات)

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.اما این کار به بررسی وسیعی از هواپیماهای موجود نیاز دارد.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.7 MB
دانلود 90
(0 امتيازات)

یکی از بخش های جذاب در هوافضا طراحی هواپیمای مدل است.اما منابع فارسی بسیار کم است. این لغت نامه به شما کمک می کند.

تاريخ 771-08-19
زبان  فارسی
اندازه فايل 53.18 KB
دانلود 89

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 26.05 MB
دانلود 164

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 17.49 MB
دانلود 52

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.44 MB
دانلود 96

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 23.23 MB
دانلود 103
(0 امتيازات)

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.16 MB
دانلود 137

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.46 MB
دانلود 156

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.26 MB
دانلود 86

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.27 MB
دانلود 118