مجموعه: مقالات تخصصی
صفحه3 از5
فايل ها:

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.28 MB
دانلود 138

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا حوزه ی طراحی ابزار فضانوردی است.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.48 MB
دانلود 57
(0 امتيازات)

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.6 MB
دانلود 113
(0 امتيازات)

یکی از مهمتزین دانشها در حوزه ی طراحی هواپیمای بررسی دقیق هواپیماهای موجود است.

 

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 15.94 MB
دانلود 108
(0 امتيازات)

یکی از مهمترین دانشها در حوزه ی طراحی هواپیما بررسی دقیق هواپیماهای موجود است.

 

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 582.62 KB
دانلود 54
(0 امتيازات)

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.اما این کار به بررسی وسیعی از هواپیماهای موجود نیاز دارد.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 18.12 MB
دانلود 127

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 46.36 MB
دانلود 45
(0 امتيازات)

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.اما این کار به بررسی وسیعی از هواپیماهای موجود نیاز دارد.

(0 امتيازات)

یکی از بخش های مورد علاقه مهندسان هوافضا طراحی هواپیما با کارایی بالاست.

تاريخ 771-08-20
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.83 MB
دانلود 69

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.05 MB
دانلود 141

یکی از بخش های جذاب هوافضا طراحی هواپیماست.کوادروتورها یکی از جدیدترین پهپادها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.78 MB
دانلود 92
(0 امتيازات)

یکی از بخش های مهم در پروژه های رباتیکی طراحی ربات های پرنده است

 

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.05 MB
دانلود 285

یکی از تجهیزاتی که بسیار در جهت پروزه های آیرودینامیک و پایداری و کنترل استفاده می شود 4 موتوره یا کوادروتورها هستند.

تاريخ 771-08-19
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.28 MB
دانلود 170

یکی از روش های بسیار موثر در کاهش تنش ها روش ارتعاشی است. این مقاله به پیشرفتهای صنعتی این روش میپردازد.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.25 MB
دانلود 72

این مقاله به بررسی اندازه گیری و تقریبها در اندازه گیری تنش پسماند در قطعات به وسیله ی اشعه ایکس میپردازد.

تاريخ 771-08-14
زبان  فارسی
اندازه فايل 292.07 KB
دانلود 186

این مقاله به بررسی عملی تنش زدایی ارتعاشی از ابتدا تا انتهای کار بر جوشکاری یک قطعه توربو فن میپردازد.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 546.39 KB
دانلود 57

از آنجایی که محاسبه عمر مصالح بسیار ضروری است اما محاسبه ی تئوری و آزمایشگاهی آن تفاوت چشمگیری با موارد طبیعی دارد. این مقاله سعی دارد تا با روش ها ابداعی به کاهش این تقریبها بپردازد.

تاريخ 771-08-14
زبان  فارسی
اندازه فايل 497.13 KB
دانلود 70

این مقاله به کاربرد وسیع روش تنش زدایی ارتعاشی در آلیاژ فریت مییپردازد.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 670.06 KB
دانلود 57
محاسبه ی تنش ها و کاهش آنها به روش شات پینینگ و ریلکسیشن در عمر محدود
تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 675.45 KB
دانلود 65

یکی از روش های مهم در کاهش تنش پسماند روش ارتعاشی است. در این سری از مقالات به خلاصه ای از کارکرد آنها برخی نقشه های طراحی اولیه ی این دستگاه پرداخته شده است.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 138.69 KB
دانلود 48

یکی از روش های مهم در کاهش تنش پسماند روش ارتعاشی است. در این سری از مقالات به خلاصه ای از کارکرد آنها برخی نقشه های طراحی اولیه ی این دستگاه پرداخته شده است.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 318.06 KB
دانلود 39

یکی از روش های مهم در کاهش تنش پسماند روش ارتعاشی است. در این سری از مقالات به خلاصه ای از کارکرد آنها برخی نقشه های طراحی اولیه ی این دستگاه پرداخته شده است.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 462.33 KB
دانلود 35

یکی از روش های مهم در کاهش تنش پسماند روش ارتعاشی است. در این سری از مقالات به خلاصه ای از کارکرد آنها برخی نقشه های طراحی اولیه ی این دستگاه پرداخته شده است.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 130.02 KB
دانلود 54

یکی از روش های مهم در کاهش تنش پسماند روش ارتعاشی است. در این سری از مقالات به خلاصه ای از کارکرد آنها برخی نقشه های طراحی اولیه ی این دستگاه پرداخته شده است.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 92.79 KB
دانلود 43

یکی از روش های مهم در کاهش تنش پسماند روش ارتعاشی است. در این سری از مقالات به خلاصه ای از کارکرد آنها برخی نقشه های طراحی اولیه ی این دستگاه پرداخته شده است.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 112.24 KB
دانلود 43

یکی از روش های مهم در کاهش تنش پسماند روش ارتعاشی است. در این سری از مقالات به خلاصه ای از کارکرد آنها برخی نقشه های طراحی اولیه ی این دستگاه پرداخته شده است.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 112.23 KB
دانلود 33

یکی از روش های مهم در کاهش تنش پسماند روش ارتعاشی است. در این سری از مقالات به خلاصه ای از کارکرد آنها برخی نقشه های طراحی اولیه ی این دستگاه پرداخته شده است.

تاريخ 771-08-14
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 220.88 KB
دانلود 34

یکی از مهمترین روش های تنش زدایی ؛ روش ارتعاشی است. در این مقاله به بررسی علل ایجاد تنش و محل های بحرانی آن با نرم افزار ANSYS پرداخته شده و راهکار تنش زدایی ارتعاشی به وسیله ی این نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته است.

تاريخ 771-08-13
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 272.81 KB
دانلود 43

یکی از روش های تنش زدایی ؛ ارتعاشی است. این مقاله به بررسی نقاط بحرانی و کاهش تنش آنها به این روش پرداخته و نرم افزار تحلبل آن ANSYS میباشد.

تاريخ 771-08-13
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 272.81 KB
دانلود 56

یکی از روشهای تنش زدایی ، ارتعاشی می باشد. این مقاله به پیشرفتهای مکانیکی این حوزه میپردازد.

تاريخ 771-08-13
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 1.25 MB
دانلود 68