جزئيات دانلود

DESIGN FOR THERMAL STRESSES RANDALL F. BARRON -طراحی حرارتی قطعات DESIGN FOR THERMAL STRESSES RANDALL F. BARRON -طراحی حرارتی قطعات داغ

این کتاب برای طراحی حرارتی قطعات صنعتی قابل استفاده می باشد.

Information
ايجاد شده 771-06-26
تغيير يافته در 771-06-27
نسخه:
اندازه 3.85 MB
Rating
(1 امتياز)
ايجاد شده توسط
اصلاح شده توسط
دانلودها 212
قيمت