جزئيات دانلود

هندبوک فرمول ها و ثابت های فیزیکی هندبوک فرمول ها و ثابت های فیزیکی داغ

این هندبوک اکثر مقادیر ثابت فیزیکی ، یکاها ، فرمول ها و استاندارهای لازم در رشته مکانیک  را دارا می باشد . این هندبوک مشتمل بر ۵۶ صفحه میباشد و فصول زیر را شامل می شود :

  • SI Multiples
  • Basic Units – distance, area, volume, mass, density
  • Mathematical Formulae
  • Applied Mechanics
  • Thermodynamics
  • Fluid Mechanics
  • Electricity
  • Periodic Table
  • Useful Data
  • Interest Formulas and Tables
Information
ايجاد شده 771-08-27
تغيير يافته در
نسخه:
اندازه 3.76 MB
Rating
(0 امتيازات)
ايجاد شده توسط
اصلاح شده توسط
دانلودها 395
قيمت