جزئيات دانلود

هند بودک ماشین کاری ASME هند بودک ماشین کاری ASME

جزو کتابهای مرجع انجمن مهندسان امریکاست قسمت ماشین کاری

Information
ايجاد شده 772-06-05
تغيير يافته در 772-06-07
نسخه: pdf
اندازه 26.46 MB
Rating
(1 امتياز)
ايجاد شده توسط
اصلاح شده توسط
دانلودها 40
قيمت 300 امتیاز
Go to top