جزئيات دانلود

ساخت برف مصنوعی با پلیمر های فوق جاذب

ساخت برف مصنوعی با پلیمر های فوق جاذب (super absorbent polymers) ___________________ مهندس سلام @HiEng
Information
ايجاد شده 1395-10-18
تغيير يافته در
نسخه:
اندازه 1.99 MB
Rating
(0 امتيازات)
ايجاد شده توسط علی محمد سهرابی
اصلاح شده توسط
دانلودها 1
قيمت