جزئيات دانلود

دانشمندان در حال تعبیه ایستگاه هایی در کنار آتش فشان

دانشمندان در حال تعبیه ایستگاه هایی در کنار آتش فشان ها هستند تا با آنالیز گاز های اطراف آن بتوانند وقوع فوران را تا ساعت ها قبل آز آن پیش بینی کنند ___________________ مهندس سلام @HiEng
Information
ايجاد شده 1395-10-21
تغيير يافته در
نسخه:
اندازه 2.18 MB
Rating
(0 امتيازات)
ايجاد شده توسط علی محمد سهرابی
اصلاح شده توسط
دانلودها 6
قيمت