جزئيات دانلود

کلیپ شبیه‌سازی جالب ناسا از برخورد 2 ستاره نوترونی
ناسا انیمیشینی از شبیه‌سازی برخورد دو ستاره نوترونی در فاصله 130 میلیون سال نوری از زمین منتشر کرد. کلیپ شبیه‌سازی جالب ناسا از برخورد 2 ستاره نوترونی ناسا انیمیشینی از شبیه‌سازی برخورد دو ستاره نوترونی در فاصله 130 میلیون سال نوری از زمین منتشر کرد.

دانلود کلیپ شبیه‌سازی جالب ناسا از برخورد 2 ستاره نوترونی ناسا انیمیشینی از شبیه‌سازی برخورد دو ستاره نوترونی در فاصله 130 میلیون سال نوری از زمین منتشر کرد.
Information
ايجاد شده 1396-08-29
تغيير يافته در
نسخه:
اندازه 3.19 MB
Rating
(0 امتيازات)
ايجاد شده توسط
اصلاح شده توسط
دانلودها 1
مجوز
قيمت