جزئيات دانلود

Experimental investigation on performance comparison for shell-and-tube heat exchangers with different ba Experimental investigation on performance comparison for shell-and-tube heat exchangers with different ba داغ

Information
ايجاد شده 772-09-25
تغيير يافته در 772-10-02
نسخه:
اندازه 951.29 KB
Rating
(0 امتيازات)
ايجاد شده توسط
اصلاح شده توسط
دانلودها 128
قيمت