جزئيات دانلود

ميدان تنش در نزديکی لبه¬ی آزاد صفحات مرکب متقارن ميدان تنش در نزديکی لبه¬ی آزاد صفحات مرکب متقارن داغ

مقاله تخصصی مواد مرکب

Information
ايجاد شده 771-12-11
تغيير يافته در
نسخه:
اندازه 160.31 KB
Rating
(2 امتيازات)
ايجاد شده توسط
اصلاح شده توسط
دانلودها 229
قيمت