جزئيات دانلود

طراحی گیربکسهاي سه سرعته و نوشتن برنامه اي جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی طراحی گیربکسهاي سه سرعته و نوشتن برنامه اي جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی داغ

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی

رشته مکانیک خودرو

 

عنوان پروژه:

طراحی گیربکسهاي سه سرعته و نوشتن

برنامه اي جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی

 

 

Information
ايجاد شده 772-09-17
تغيير يافته در
نسخه:
اندازه 3.5 MB
Rating
(1 امتياز)
ايجاد شده توسط
اصلاح شده توسط
دانلودها 393
قيمت