جزئيات دانلود

عیب یابی موتور از طریق رنگ دود اگزوز+حسین رحمانی عیب یابی موتور از طریق رنگ دود اگزوز+حسین رحمانی داغ

بطور کلي خط دودهاي اگزوز را نبايد دست کم گرفت.

1- بدون دود: موتور سالم دود نميکند و وقتي انگشت به لوله اگزوز ميزنيم انگشت نبايد چرب و سياه شود.

2-دودسفيد:موقتي: در زمستانهاي سرد وقتي موتور خاموش است به علت اينکه هواي بيرون سرد است و داخل موتور گرم در نتيجه هواي داخل موتور بصورت قطرات آب در مي آيد که بعد از روشن کردن موتور در صبح زود دود سفيد رنگي از اگزوز خارج ميشود که نتيجه آب سوزي است و چون اين حالت موقتيست اشکالي ندارد وپس از گرم شدن موتور قطع ميشود.

دائمي: اگر دود سفيد دآمي باشد دليل آن سوختن واشر سر سيلندر يا ترک خوردگي سيلندر ميباشد و باعث مخلوط شدن آب و روغن ميشود.

3- دود سياه:


الف:کثيف بودن بيش از حد فيلتر هوا

ب: زياد بودن نسبت سوخت به هوا (عطسه اگزوز) و کم بودن هوا نسبت به سوخت(عطسه کاربراتور)

ج.ريتارد بودن بيش از حد موتور

د.خام سوختن بنزين در موتور


4- دود آبي ؛ روغن سوزي:

الف) موقتي فقط در سوپاپ گاز:روغن سوزي از خلاصي بيش از حد گيت سوپاپ ميباشد که در اين حالت معمولا روغن کم نميکند و در موقع پر گاز دود قطع ميشود.

ب) دائمي : اگر موقع کم گاز و پر گاز بطور دام دود ميکند روغن سوزي از رينگ و پيستون يا سيلندر است.

Information
ايجاد شده 771-07-29
تغيير يافته در
نسخه:
اندازه 311.5 KB
Rating
(0 امتيازات)
ايجاد شده توسط
اصلاح شده توسط
دانلودها 119
قيمت