خلاصه
summary در اینجا فایل انتخاب شده برای دانلود را مشاهده می کنید
  • پروژه برای کارگاه ریخته گری-(کوره های ریخته گری القایی و نسوز کاری آن)    مجوز: اعضای کانال مهندس سلام   اندازه: 1015.65 KB
کد رمز دانلود را وارد کنید

رمز دانلود را از اینجا خرید کنید