خلاصه
summary در اینجا فایل انتخاب شده برای دانلود را مشاهده می کنید
  • طراحی گیربکسهاي سه سرعته و نوشتن برنامه اي جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی    مجوز: اعضای کانال مهندس سلام   اندازه: 3.5 MB
کد رمز دانلود را وارد کنید

رمز دانلود را از اینجا خرید کنید