خلاصه
summary در اینجا فایل انتخاب شده برای دانلود را مشاهده می کنید
  • فرآیند تولید مخازن گاز طبیعی فشرده (CNG) نوع اول و آستری های فلزی آن با استفاده از ورق+مهرشاد مهرپویا وسامان حیدری    مجوز: اعضای کانال مهندس سلام   اندازه: 580.38 KB
کد رمز دانلود را وارد کنید

رمز دانلود را از اینجا خرید کنید