خلاصه
summary در اینجا فایل انتخاب شده برای دانلود را مشاهده می کنید
  • گزارش کار کارآموزی کارگاه ماشین ابزار-ماشین فرزFP4M Training workshop report machine tools - Milling machines FP4M   مجوز: اعضای کانال مهندس سلام   اندازه: 1.43 MB
کد رمز دانلود را وارد کنید

رمز دانلود را از اینجا خرید کنید